Tjenester

Prosjektstøtte

Prosjektledelse, tilbud og utvikling. Bistand on-site og digitalt. Testing i henhold til standarder og sikkerhetskrav.

 • Prosjektledelse
 • Innkjøp
 • Bygg- og fabrikasjons-ledelse on-site
 • Mekanisk ferdigstillelse
 • Testing og igangkjøring
Ingeniørtjenester

Design, prosjektering og styrkeberegning, 2D/3D-modellering og tegningproduksjon.

 • Mekanisk
 • Rør
 • Struktur
 • Ventilasjon
 • HVAC
 • ITB
Underleveranser

Innkjøp og oppfølging av underleveranser. Prosjektledelse og kvalitetskontroll av fabrikkerte konstruksjoner og leveranser.

 • Tankanlegg
 • Røranlegg
 • Strukturer
 • Prosessutstyr
 • Oppvarming, tørking og ventilasjon
Vi utfører prosjektledelse og leverer tekniske konsulenttjenester i samarbeid med våre kunder

Våre kompetente ansatte har flere års erfaring innenfor ulike bransjer som; petroleum, maritim, landbaserte industriprosjekter, bygg og anlegg.

Vi har lang erfaring med layout, 2D-design og 3D-modellering innenfor ulike fag samt erfaring innenfor prosjektledelse, anleggsledelse, fabrikasjonsoppfølging og sluttdokumentasjon.