Prosjekter

Våre ansatte har gjennom mange års erfaring i industrien jobbet med et bredt spekter av prosjekter i samarbeid med aktører over hele landet. Vi tilbyr å bruke vår samlede kunnskap for å levere optimale og effektive løsninger til ditt prosjekt.

Noen av våre prosjekter:

2021-

Nytt prosesss-anlegg for Karmøy kommune

Arcticnor har bistått Malmberg i tilbudsfasen og detaljprosjektering av et nytt, moderne avløpsrenseanlegg for Karmøy Kommune. Kontraktsummen er på 42 MNok og byggestart skal etter planen skje i løpet av 2023.

2021-

Prosess og lagertanker

Arcticnor har tegnet, beregnet og produsert to store tanker for Biowater. Prosesstanken har en diameter på 8 meter, høyde på 17,5 meter og vekt på 42 tonn og en lagertank med diameter på 6 meter, høyde på 9,5 meter og vekt på 15 tonn.

Tankene skal brukes i forbindelse med rensing av avløpsvann ved Vafos Pulp AS.

2020-2021

Kontrollroms-container

Arcticnor har i samarbeid med flere ulike bedrifter utviklet en kontrollroms-container til Gardermoens nye fly-drivstoffmottak. Dette kontrollrommet skal brukes til overvåkning og styring av de ulike systemene som leverer drivstoff til Norges største flyplass