Prosjekter

Våre ansatte har gjennom mange års erfaring i industrien jobbet med et bredt spektrum av prosjekter i samarbeid med aktører over hele landet. Vi ønsker derfor å bruke den samlede kunnskapen for å levere optimale og effektive løsninger til deg og ditt prosjekt.

Noen av våre prosjekter:

2021-

Nytt prosesss-anlegg for Karmøy kommune

ArcticNor har bistått Malmberg i tilbudsfasen og detaljprosjektering av et nytt, moderne avløpsrenseanlegg for Karmøy Kommune. Kontraktsummen er på 42 MNok og byggestart skal etter planen skje i løpet av 2023.

2021-

Biomasse-tank

ArcticNor har i samarbeid med Notech og Biowater Tech. utviklet en ny biomasse-tank til Vafos. Denne tanken skal brukes til å produsere biogass av biomasse fra Vafos’ produksjon

2020-2021

Kontrollroms-container

ArcticNor har i samarbeid med flere ulike bedrifter utviklet en kontrollroms-container til Gardermoens nye fly-drivstoffmottak. Dette kontrollrommet skal brukes til overvåkning og styring av de ulike systemene som leverer drivstoff til Norges største flyplass