Prosjekter

Våre ansatte har gjennom mange års erfaring i industrien jobbet med et bredt spekter av prosjekter i samarbeid med aktører over hele landet. Vi tilbyr å bruke vår samlede kunnskap for å levere optimale og effektive løsninger til ditt prosjekt.

Noen av våre prosjekter:

2022-

CCS Norcem Brevik

Arcticnor AS samarbeider med Aker Carbon Capture på karbonfangst-prosjektet til Norcem Heidelberg Cement i Brevik. Vi leverer blant annet shop-engineering, construction-planlegging, samt feltingeniører som inspiserer arbeidet underveis.

Prosjektet vil kutte Norges totale CO2-utslipp med 1%, og er et viktig steg i det grønne skiftet for norsk industri.

2022-

Pure Salmon Kaldnes

Arcticnor har et tett samarbeid med Pure Salmon Kaldnes, spesialister på utvikling av oppdrettsanlegg. Vi leverer blant annet 3D modellering, piping og mekanisk engineering til et av deres største prosjekter; Salmar Tjuin prosjektet i Steinkjer. Dette blir verdens største smoltanlegg.

2021-

Nytt prosesss-anlegg for Karmøy kommune

Arcticnor har bistått Malmberg i tilbudsfasen og detaljprosjektering av et nytt, moderne avløpsrenseanlegg for Karmøy Kommune. Kontraktsummen er på 42 MNok og byggestart skal etter planen skje i løpet av 2023.

2021-

Prosess og lagertanker

Arcticnor har tegnet, beregnet og produsert to store tanker for Biowater. Prosesstanken har en diameter på 8 meter, høyde på 17,5 meter og vekt på 42 tonn og en lagertank med diameter på 6 meter, høyde på 9,5 meter og vekt på 15 tonn.

Tankene skal brukes i forbindelse med rensing av avløpsvann ved Vafos Pulp AS.

2020-2021

Kontrollroms-container

Arcticnor har i samarbeid med andre bedrifter utviklet en kontrollroms-container til Gardermoens nye fly-drivstoffmottak. Dette kontrollrommet skal brukes til overvåkning og styring av de ulike systemene som leverer drivstoff til Norges største flyplass