TJENESTER

PROSJEKTSTØTTE

 • Prosjektledelse
 • Innkjøp
 • Bygg- og fabrikasjonsledelse på site
 • Mekaniske ferdigstillelse
 • Testing og igangkjøring

INGENIØRTJENESTER

Design, prosjektering og styrkeberegning, 2D/3D-modellering og tegningsproduksjon.

 • Mekanisk
 • Rør
 • Struktur
 • Ventilasjon
 • HVAC
 • ITB

UNDERLEVERANSER

Innkjøp og oppfølging av underleveranser. Prosjektledelse og kvalitetskontroll av fabrikkerte konstruksjoner og leveranser.

 • Tankanlegg
 • Røranlegg
 • Stukturer
 • Prosessutstyr
 • Oppvarming, tørking og ventilasjon

Vi utfører prosjektledelse og leverer tekniske konsulenttjenester for dine behov

Vi har kompetent personell med 15-25-års erfaring innenfor petroleum, maritim og landbaserte industriprosjekter.
Vi har lang erfaring med layout, 2D-design og 3D-modellering innenfor ulike fag samt erfaring innenfor prosjektledelse, anleggsledelse, fabrikasjonsoppfølging og sluttdokumentasjon.