PRODUKTER

Artic Power er en energibank som bruker Hydrogen som drivstoff. Energibanken gjør om komprimert Hydrogen til el-kraft og rent vann ved hjelp av brenselceller. Energibanken er et utstyr som kan ersatte diseldrevne aggregater som er i bruk på mange av dagens byggeplasser rundt omkring i landet. Energibanken er integrert i en standard 20 fots container som er lett flyttbar med lastebil med kran. I tillegg til Energibanken har vi utviklet en Hydrogen lagringsenhet for å forsyne Energibanken med Hydrogen.

container1
lastebil
container2