Tjenester og produkter

Prosjektstøtte

 • Prosjektledelse
 • Innkjøp
 • Bygg- og fabrikasjonsledelse på site
 • Mekanisk ferdigstillelse
 • Testing og igangkjøring

Ingeniørtjenester

Design, prosjektering og styrkeberegninger CAD/3D/2D modellering og tegningsproduksjon.

 • Mekanisk
 • Rør
 • Struktur

Underleveranser

Innkjøp og oppfølging av underleveranser. Prosjektledelse og kvalitetskontroll av fabrikkerte konstruksjoner og leveranser

 • Tankanlegg
 • Røranlegg
 • Strukturer
 • Prosessutstyr
 • Oppvarming, tørking og ventilasjon

Agenturer:

 • Reservedeler til personbilhengere