Tjenester og produkter

Utslippsfrie strømaggregater til:

 • Byggstrøm
 • Permanent strømkilde
 • Lading av alle typer utstyr og maskiner
 • Nødstrøm

Varmepumpeløsning for:

 • Byggevarme
 • Vannbåren varme
 • Varmebehandling
 • Byggtørk
 • Skadesanering

Prosjektstøtte

 • Prosjektledelse
 • Innkjøp
 • BIM (Building information modelling)
 • Prosjekteringsledelse

Ingeniørtjenester

 • Mekanisk
 • Rør
 • Stål